• پیتزا هات (اکباتان)

  • برگر ,ساندویچ ,پیتزا
  • شهرک اکباتان، بلوار اصلی، روبروی دبیرستان عموییان، مجتمع آریو، طبقه اول
  • 0 دنبال کننده
  • 0 امتیاز

شما میتوانید از رستوران پیتزا هات به صورت آنلاین سفارش غذا دهید، میز رزرو کنید و کارت هدیه دیجیتالی بخرید

مشخصات

پیتزاهای خوشـمزه و متنوع هات اونقدر هیجان‌انگیزه که حتی اسمش هم اشتهاتون رو باز میکنه با برگر و سانـدویچ‌های وسوسـه کننده.

منو غذا

پیتزا یک نفره

پیتزا شیکاگو - خانواده
پپرونی، هات‌داگ، فلفل دلمه، زیتون و پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا پپرونی - خانواده
پپرونی، قارچ و پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا چیکن - خانواده
مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه و پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا هات مخصوص - خانواده
کالباس، پپرونی، هات‌داگ، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون و پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا مونترال مخلوط - خانواده
کالباس، پپرونی، هات‌داگ، فلفل دلمه و پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا فونگی قارچ و پنیر - خانواده
قارچ، فلفل دلمه و پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا سبزیجات - خانواده
قارچ، پیاز، فلفل سبز، نخودفرنگی، ذرت، زیتون و پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا اسپشیال - خانواده
فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون، ذرت، پیاز، فلفل دلمه، گوجه‌فرنگی و پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا سیر - خانواده
سس سیر و پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا مخصوص پارامیس - خانواده
ژامبون مرغ و گوشت، کالباس سالامی، هات‌داگ، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، کنجد و پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا مخصوص سیسیلی - خانواده
ژامبون مرغ و گوشت، کالباس سالامی، پیاز، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، کنجد و پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا تاکو تند - خانواده
فیله گوساله، پیاز، کاهو تازه خردشده، سس مخصوص، چیپس و پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا رست بیف - خانواده
فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پیاز و پنیر مخصوص پارمسان

پیتزا پنجره ای

چیکن برگر- کومبو - یک‌نفره
به همراه سیب‌زمینی و سالاد کلم
چیلی برگر - تند - یک‌نفره
چیکن برگر - یک‌نفره
همبرگر - یک‌نفره
چیکن برگر چیلی - تند - یک‌نفره
ماشروم برگر - یک‌نفره
چیزبرگر - یک‌نفره
پپرونی برگر - یک‌نفره
رویال برگر - یک‌نفره
میکس برگر - یک‌نفره
رویال برگر چیلی - تند - یک‌نفره
همبرگر - کومبو - یک‌نفره
به همراه سیب‌زمینی و سالاد کلم
ماشروم برگر - کومبو - یک‌نفره
به همراه سیب‌زمینی و سالاد کلم
چیلی برگر - تند - کومبو - یک‌نفره
به همراه سیب‌زمینی و سالاد کلم
چیزبرگر - کومبو - یک‌نفره
به همراه سیب‌زمینی و سالاد کلم
پپرونی برگر - کومبو - یک‌نفره
به همراه سیب‌زمینی و سالاد کلم
رویال برگر- کومبو - یک‌نفره
به همراه سیب‌زمینی و سالاد کلم
میکس برگر - کومبو - یک‌نفره
به همراه سیب‌زمینی و سالاد کلم
رویال برگر چیلی - تند - کومبو - یک‌نفره
به همراه سیب‌زمینی و سالاد کلم

پیتزا خانواده

میکس برگر - دوبل
پپرونی برگر - کومبو - دوبل
رویال برگر - کومبو - دوبل
رویال برگر چیلی - تند - دوبل
چیکن برگر - دوبل
همبرگر - دوبل
همبرگر - کومبو - دوبل
به همراه سیب‌زمینی و سالاد کلم
چیکن برگر - کومبو - دوبل
به همراه سیب‌زمینی و سالاد کلم
ماشروم برگر - کومبو - دوبل
به همراه سیب‌زمینی و سالاد کلم
چیزبرگر - کومبو - دوبل
به همراه سیب‌زمینی و سالاد کلم
رویال برگر چیلی - تند - کومبو - دوبل
به همراه سیب‌زمینی و سالاد کلم
چیلی برگر - تند - دوبل
چیکن برگر چیلی - تند - دوبل
ماشروم برگر - دوبل
چیزبرگر - دوبل
پپرونی برگر - دوبل
رویال برگر - دوبل

برگر یک نفره

ساندویچ مخصوص سیسیلی - نان مخصوص
فیله مرغ و ژامبون مرغ
ساندویچ های‌ویچ - نان مخصوص
فیله مرغ و فیله گوساله
ساندویچ هات‌داگ - نان مخصوص
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری - نان مخصوص
ساندویچ هات‌داگ ویژه - نان مخصوص
ساندویچ فیله مرغ ویژه - نان مخصوص
ساندویچ رست بیف - نان مخصوص

دوبل برگر

ساندویچ های‌ویچ - نان باگت
فیله مرغ و فیله گوساله
ساندویچ مخصوص سیسیلی - نان باگت
فیله مرغ و ژامبون مرغ
ساندویچ هات‌داگ - نان باگت
ساندویچ ژامبون سرد - نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری - نان باگت
ساندویچ هات‌داگ ویژه - نان باگت
ساندویچ رست بیف - نان باگت
ساندویچ فیله مرغ ویژه - نان باگت

ساندویچ با نان باگت

سالاد فصل
سالاد سزار
سالاد هات
سالاد کلم

ساندویچ با نان مخصوص

سیب‌زمینی با پنیر
سیب‌زمینی
نان سیر
ناچو - چیپس و پنیر
قارچ سوخاری

سالاد

دلستر قوطی
نوشابه خانواده
دوغ کوچک
آب‌معدنی کوچک
نوشابه قوطی

پیش غذا

پیتزا سیر - یک‌نفره
سس سیر و پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا مخصوص پارامیس - یک‌نفره
ژامبون مرغ و گوشت، کالباس سالامی، هات‌داگ، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، کنجد و پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا مخصوص سیسیلی - یک‌نفره
ژامبون مرغ و گوشت، کالباس سالامی، پیاز، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، کنجد و پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا هات مخصوص - یک‌نفره
کالباس، پپرونی، هات‌داگ، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون و پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا مونترال مخلوط - یک‌نفره
کالباس، پپرونی، هات‌داگ، فلفل دلمه و پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا فونگی قارچ و پنیر - یک‌نفره
قارچ، فلفل دلمه و پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا سبزیجات - یک‌نفره
قارچ، پیاز، فلفل سبز، نخودفرنگی، ذرت، زیتون و پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا اسپشیال - یک‌نفره
فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون، ذرت، پیاز، فلفل دلمه، گوجه‌فرنگی و پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا شیکاگو - یک‌نفره
پپرونی، هات‌داگ، فلفل دلمه، زیتون و پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا پپرونی - یک‌نفره
پپرونی، قارچ و پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا مارگاریتا - یک‌نفره
سس مخصوص و پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا تاکو تند - یک‌نفره
فیله گوساله، پیاز، کاهو تازه خردشده، سس مخصوص، چیپس و پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا چیکن - یک‌نفره
مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه و پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا هات‌داگ استافد کراست - یک‌نفره
ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، گوجه گیلاسی و پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا سوپریم چیکن - یک‌نفره
ژامبون مرغ، فیله مرغ، جوجه، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، گوجه گیلاسی و پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا اسپشیال چیلی تند - یک‌نفره
فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون، ذرت، پیاز، فلفل دلمه، گوجه، پنیر مخصوص پارمسان و هالوپینو
پیتزا رست بیف - یک‌نفره
فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پیاز و پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا سوپریم گوشت - یک‌نفره
ژامبون گوشت، راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، گوجه گیلاسی و پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا چیکن چیلی - تند - یک‌نفره
مرغ، قارچ، پیاز، پنیر مخصوص پارمسان و هالوپینو
پیتزا بدون خمیر - یک‌نفره
کالباس، پپرونی، هات‌داگ، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، گوجه گیلاسی و پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا سالامی تند - یک‌نفره
سالامی، قارچ و پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا تست آف مکزیکو تند - یک‌نفره
پپرونی، فیله گوساله، پنیر مخصوص پارمسان و هالوپینو

نوشیدنی

پیتزا سبزیجات - پنجره‌ای
قارچ، پیاز، فلفل سبز، نخودفرنگی، ذرت، زیتون و پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا اسپشیال - پنجره‌ای
فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون، ذرت، پیاز، فلفل دلمه، گوجه‌فرنگی و پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا مخصوص پارامیس - پنجره‌ای
ژامبون مرغ و گوشت، کالباس سالامی، هات‌داگ، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، کنجد و پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا مخصوص سیسیلی - پنجره‌ای
ژامبون مرغ و گوشت، کالباس سالامی، پیاز، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، کنجد و پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا شیکاگو - پنجره‌ای
پپرونی، هات‌داگ، فلفل دلمه، زیتون و پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا پپرونی - پنجره‌ای
پپرونی، قارچ و پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا هات مخصوص - پنجره‌ای
کالباس، پپرونی، هات‌داگ، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون و پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا مونترال مخلوط - پنجره‌ای
کالباس، پپرونی، هات‌داگ، فلفل دلمه و پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا فونگی قارچ و پنیر - پنجره‌ای
قارچ، فلفل دلمه و پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا چیکن - پنجره‌ای
مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه و پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا سیر - پنجره‌ای
سس سیر و پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا کریپ مکزیکی - تند - پنجره‌ای
گوشت چرخ‌کرده، سیب‌زمینی، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، کنجد، پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا تاکو تند - پنجره‌ای
فیله گوساله، پیاز، کاهو تازه خردشده، سس مخصوص، چیپس و پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا رست بیف - پنجره‌ای
فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پیاز و پنیر مخصوص پارمسان

نظرات

هیچ نظری ارسال نشده است.
دیدگاه خودتون رو درباره این مکان بنویسید.

نتیجه‌ای یافت نشد.
برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری خود شوید.
ورود به حساب کاربری پینوک.
در صورتی که این مکان مطعلق به شماست خبر دهید.

  • نشانی : شهرک اکباتان، بلوار اصلی، روبروی دبیرستان عموییان، مجتمع آریو، طبقه اول

ساعات کاری

شنبه 11:00 - 23:25
یک شنبه 11:00 - 23:25
دوشنبه 11:00 - 23:25
سه شنبه 11:00 - 23:25
چهار شنبه 11:00 - 23:25
پنج شنبه 11:00 - 22:55
جمعه 11:00 - 23:25